top of page

Disclaimer U'nIK huishoudhulp

Deze disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website www.unikhuishoudhulp.be voorzien door U'nIK huishoudhulp.

 

Aangeboden informatie

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg dus niet als persoonlijk advies worden gebruikt.

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens zijn eigendom van U'nIK huishoudhulp, tenzij anders vermeld. De afbeeldingen, teksten, video– en geluidsbestanden opgenomen in deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming van U'nIK huishoudhulp worden gebruikt of gereproduceerd.

Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons dat meedelen en dit brengen wij dan zo snel mogelijk in orde.

Links met andere websites

In het geval dat links in stand werden gebracht met andere sites, is U'nIK huishoudhulp niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van zoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat het internet materiaal bevat dat incorrect of schadelijk kan zijn; en erkent dat U'nIK huishoudhulp geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk incorrect of schadelijk materiaal.

Wijzigingen

U'nIK huishoudhulp behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u vrijblijvend, elke werkdag van 8 tot 16.30 uur, terecht op het nummer +32 (0)11 12 30 43.

bottom of page